Kjellerup Special  14 Oktober 2006

 
Kjellerup Special er en speciel tur , hvor ruten er en 3,5 km., som man kan gå lige så mange gange man vil indenfor 24 timer.

I år havde man på grund af gravearbejde lavet ruten om, så første sløjfe var en rundstrækning på 6 km rundt om Kjellerup
by 4 gange. Denne del var rimelig meget kuperet.

Anden del af turen var sløjfe på 3,8 km, som man gik 20 gange. Den havde som sædvanlig nedtur til "det mørke Jylland" og
stejlt op igen.
Det var dejligt med en anden tur, og både første og anden sløjfen var bedre end tidligere, selv om de var hårdere.
Vi var heldige medvejret som var tørt og solrigt det meste af dagen. Om natten faldt temperaturen dog drastisk og var gik
under frysepunktet sidst på natten, så det var med at holde tempoet oppe.

 

Se også på Ivan's hjemmeside klik her

Resultatlisten:

Kjellerup Special 2006 Kjellerup Special 2006
  Antal km 6,0 12,0 18,0 24,0 27,8 31,6 35,4 39,2 43,0 46,8 50,6 54,4 58,2 62,0 65,8 69,6 73,4 77,2 81,0 84,8 88,6 92,4 96,2 100,0 103,8 107,6 111,4 115,2 119,0 122,8 126,6 130,4
Start nr. Deltager navn / Omg. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 Leif Sloth 10.48 11.49 13.00 13.51 14.22 15.22 16.36 17.35 18.09 18.42 19.16 21.10 21.45 22.19 23.21 23.55 0.28 1.45 2.25 3.01 4.15 4.53 5.33 9.30                
2 Sven Højgaard 10.54 11.49 12.56 14.00 14.35 15.10 16.01 17.31 18.09 18.45 19.21 19.58 20.37 22.32 23.10 23.50 0.57 1.41 2.25 3.30 5.29 6.18 7.15 8.00                
3 Niels Nørholm 10.54 12.07 13.00 13.56 15.17 16.27 17.04 17.43 18.58 19.51 21.17 22.01 22.48 0.09 0.55 1.34 2.58 3.48 4.33 6.47 7.35 8.21 9.06 9.55                
4 Bjarne Egtved 10.51 11.41 12.30 13.20 14.06 14.40 15.12 15.45 16.20 16.54 17.43 18.17 18.54                                      
5 Jytte Holst Nielsen 10.57 11.58 13.04 14.08 15.19 16.00 16.54 17.37 18.58 19.52 21.17 22.01 22.48 0.09 0.55 2.58 3.48 4.33 5.20 6.41 7.34 8.21 9.06 9.55                
6 Verner Eriksen 10.54 12.07 13.00 13.56 15.17 16.25 17.04 17.40 19.01 19.51 21.16 21.54 22.27 23.02 0.34 1.07 1.42 2.48 3.23 4.08 6.07 6.43 7.40 8.26                
7 Karin Stevnhoved 10.53 11.49 12.53 13.50 14.40 15.17 15.54 16.32 17.22 18.00 18.57 19.15 20.34 21.11 21.50 22.44 23.22 0.01 0.55 1.33 2.15 3.15 3.57 4.39                
8 Susanne Solberg 10.54 11.53 13.02 14.08 15.09 15.47 16.47 17.23 18.17 18.57 19.43 21.17 21.59 22.39 0.11 0.53 1.53 2.42 3.25 4.35 5.18 6.18 7.03 7.45                
9 Kaj Ole Pallesen 10.54 12.07 13.00 13.56 15.17 15.56 16.30 17.54 18.30 19.12 19.51 21.17 21.58 22.40 23.21 1.04 1.47 2.31 4.10 5.15 6.11 7.34 8.09 8.40                
10 Erik Larsen 10.54 12.16 13.46 15.42 16.21 17.18 17.57 19.36 20.17 20.58 21.36 22.17 23.00 23.43 1.19 2.03 2.45 3.32 4.20 5.42 6.25 7.46 8.38 9.26                
11 Christian Larsen 10.54 11.53 12.54 14.22 15.03 15.42 16.42 17.23 18.05 18.43 19.25 20.50 21.30 22.10 22.58 23.59 0.38 1.23 2.29 3.09 3.57 4.55 5.39 6.21                
12 May Britt Nielsen 10.53 12.07 13.00 13.56 16.25 17.04 0.34                                                  
13 Simon Jensen 10.54 12.07 13.00 13.56 15.17 16.25 17.04 17.43 18.21 18.58 19.42 21.17 21.58 22.40 23.21 1.05 1.47 2.31 4.10 4.54 5.42 6.25 7.40 8.26                
14 Leila Nielsen 10.54 11.53 13.15 14.20 15.14 15.52 16.30 17.51 18.30 19.12 19.51 21.11 21.56 22.40 23.39 0.21 1.05 2.01 2.39 3.40 4.25 5.29 6.16 7.05                
15 Kirsten Larsen (sk) 10.54 11.53 12.54 14.22 15.03 15.42 16.42 17.25 18.05 18.43 19.23 20.50 21.30 22.10 22.56 23.59 0.38 1.23 2.29 3.09 3.57 4.55 5.38 6.21                
16 Kjeld Jensen 10.51 11.41 12.32 13.23 14.27 14.58 15.32 16.05 16.36 17.35 18.09 18.45 19.23 20.58 21.32 22.10 22.48 23.49 0.28 1.51 2.31 3.10 4.15 4.53 5.33              
17 Villy Pedersen 10.55 11.53 12.51 13.46 14.35 15.11 15.48 16.23 16.59 17.48 18.24 19.04 19.41 20.20 21.57 22.39 23.21 0.02 0.43 2.52 3.34 4.16 4.56 5.38                
18 Jimmy Clemensen 10.53 11.49 12.53 13.46 14.40 15.16 15.54 16.32 17.22 18.00 18.37 19.15 20.34 21.11 21.50 22.44 23.22 0.01 0.55 1.33 2.15 3.15 3.57 4.39                
19 Frederik Sørensen 10.48 11.49 12.56 14.00 14.50 15.38 16.13 16.45 17.48 18.34 19.12 19.52 21.37 22.20 23.10 23.50 0.57 1.41 2.23 3.30 5.29 6.18 7.15 8.00                
20 Per Kleis Pedersen 10.40 11.23 12.09 12.55 13.33 14.03 14.40 15.10 15.42 16.20 17.03 17.34 18.05 18.36 19.03 19.31 20.14 21.28 22.00 22.33 23.07 23.41 0.15 0.49 2.31 3.05 3.41 5.21 7.32 8.06 8.40 9.21
21 Steen Rasmussen 10.53 11.43 12.33 13.23 14.19 14.51 15.23 15.55 17.03 17.38 18.10 19.01 19.38 20.14 22.09 22.45 23.21 0.46 1.23 2.02 5.12 5.52 7.23 8.02                
22 Hanne Jensen 10.53 11.47 12.41 13.44 14.19 14.55 15.31 16.17 16.52 17.28 18.05 18.45 19.21 20.56 21.32 22.10 22.48 23.49 0.28 1.51 2.31 3.10 4.15 4.53 5.33              
23 Jørgen Nielsen 10.51 11.41 12.32 13.23 14.27 14.58 15.32 16.05 16.36 17.35 18.09 18.42 19.16 19.51 22.32 23.10 23.49 0.25 1.55 2.23 3.10 4.39 5.17 5.55                
24 Cathrine Nissen 10.54 11.56 13.00 14.28 15.08 15.47 16.45 17.23 18.03 18.45 20.00 20.40 21.23 22.25 23.05 23.44 0.46 1.26 2.24 3.09 4.08 4.52 5.48 6.32                
25 Kaj Bollerslev 10.55 11.58 13.02 14.08 15.20 16.05 16.50 17.52 18.42 19.32 20.20 22.01 22.55 23.44 1.07 1.59 3.00 3.51 4.56 5.49 6.58 7.50 8.58 9.54                
26 Carl Kristiansen 10.54 12.05 13.00 14.25 14.58 16.07 16.45 17.22 18.37 19.16 19.54 21.34 22.15 22.52 0.00 0.38 1.18 2.34 3.13 5.19 5.57 7.00 7.39 8.43                
27 Karen Tholstrup 10.55 12.00 13.10 14.14 15.16 16.00 16.40 17.31 18.11 18.55 20.16 21.01 21.46 22.42 23.28 0.11 1.14 1.59 2.44 3.41 5.03 5.53 6.41 7.27                
28 Svend Aage Larsen 10.54 11.49 12.48 14.10 14.46 15.22 16.20 16.58 17.34 18.13 18.54 20.39 21.19 22.05 0.16 0.57 2.20 3.01 3.44 4.27 6.25 7.09 8.37 9.22                
29 Stig Gorm Jensen 10.52 11.52 12.57 13.58 14.45 15.20 15.55 16.47 17.20 17.54 18.41 19.16 20.27 21.03 21.41 22.21 23.18 23.53 0.37 1.49 2.29 3.10 3.46 4.25                
30 Arne Kjeldsen 10.54 12.07 13.02 14.08 15.17 16.25 17.03 17.39 18.19 19.34 20.14 21.28 22.07 23.04 23.42 0.47 1.23 2.34 3.11 4.14 4.52 5.52 6.37 7.40                
31 Bubby Jacobsen 10.54 12.10 13.00 13.56 15.16 16.25 17.02 17.38 19.01 19.38 20.43 21.20 21.57 23.07 23.46 0.25 1.30 2.10 2.50 4.03 4.45 5.29 6.50 7.35                
32 Ann Tversted 10.54 11.53 13.08 14.10 15.11 15.50 16.27 17.48 18.34 19.15 19.55 21.36 22.17 22.58 23.57 0.38 1.21 2.31 3.13 3.56 5.00 5.44 6.35 7.24                
33 Ruth Hansen 10.54 11.53 12.54 14.22 15.04 15.42 16.42 17.23 18.05 18.43 19.23 20.50 21.30 22.10 22.58 23.59 0.38 1.23 2.29 3.10 3.54 4.58 5.38 6.22                
34 Lene Heesch 10.52 11.51 12.49 13.51 14.41 15.19 15.58 16.36 17.24 18.04 18.45 20.06 20.54 21.40 22.34 23.18 0.28 1.10 2.12 2.54 3.49 4.33 5.32 6.15                
35 Michael Nielsen 10.54 12.03 12.56 14.00 15.13 15.47 16.21 17.17 17.54 18.32 19.10 20.04 20.41 22.09 22.49 23.44 0.25 1.07 2.22 3.06 3.51 5.25 6.11 6.58                
36 Bjarne Heesch 10.52 11.51 12.49 13.51 14.41 15.19 15.58 16.36 17.24 18.04 18.45 20.05 20.54 21.40 22.34 23.18 0.28 1.10 2.12 2.54 3.49 4.33 5.32 6.15                
37 Leo Pedersen 10.50 11.42 12.33 13.25 14.08 14.41 15.15 15.50 16.36 17.11 17.48 18.34 19.12 19.52 21.37 22.15 22.58 23.35 0.33 1.09 2.25 3.02 3.38 5.20                
39 Sten Ørum 10.53 12.10 13.00 13.56 15.16 16.25 17.03 17.38 19.01 19.52 21.16 21.54 22.27 23.02 0.34 1.07 1.42 2.48 3.23 4.08 6.07 6.43 7.37 8.13                
40 Peter Kronborg 10.54 12.07 13.02 13.56 15.17 16.25 17.03 17.39 18.19 19.34 20.14 21.28 22.07 23.04 23.42 0.47 1.23 2.34 3.11 4.14 4.52 5.52 6.37 7.40                
41 Ebbe Poulsen 10.52 11.45 12.40 13.35 14.36 15.20 15.56 16.32 17.09 18.11 18.48 19.25 20.38 21.14 21.50 22.27 0.01 0.41 1.34 2.15 2.56 3.53 4.30 5.08                
42 Tommy Stentoft 10.52 11.45 12.40 13.35 14.36 15.20 15.56 16.32 17.09 18.11 18.48 19.25 20.38 21.14 21.50 22.27                                
43 Jørgen Kristensen 10.51 11.44 12.41 13.39 14.41 15.20 16.01 16.52 17.28 18.05 18.47 19.23 20.56 21.32 22.10 22.48 23.49 0.28 1.51 2.31 3.10 4.15 4.53 5.33                
44 Karsten Lund 10.54 11.58 13.00 14.00 14.47 15.25 16.03 16.42 17.22 18.13 18.54 19.34 20.16 21.21 22.05 22.50 23.43 0.29 1.14 2.10 2.56 3.51 4.47 5.18                
45 Hardy Mattson 10.54 11.42 12.33 13.23 14.20 14.52 15.22 15.51 16.19 16.48 17.16 17.57 18.28 18.57 19.30 20.00 20.29 21.00 21.45 22.19 22.50 23.25 23.56 0.27 0.59              
46 Preben Poulsen 10.48 11.38 12.28 13.17 13.42 14.19 14.46 15.23 15.54 16.32 17.09 17.48 18.24 19.09 20.51 21.36 22.46 23.57 2.49 3.28 4.16 5.14 6.57 7.38                
47 Toni E. Kjær 10.54 11.57 13.11 14.20 15.19 16.00 17.01 17.47 18.28 19.08 20.59 21.41 22.46 23.25 0.07 1.04 2.06 2.59 3.40 4.42 5.24 6.25 7.09 8.03                
48 Irene Christiansen 10.51 11.50 12.51 13.53 15.03 15.45 16.27 17.32 18.09 18.47 19.26 20.56 21.34 22.20 22.59 0.16 1.26 2.09 2.51 3.54 4.37 5.21 6.18 7.00                
49 Poul Erik Jensen 11.08 12.28 14.55 16.29 17.36 19.40 20.43                                                  
50 Oda Buskbjerg 10.51 11.50 12.51 13.53 15.03 15.45 16.27 17.32 18.09 18.47 19.26 20.56 21.34 22.20 22.59 0.16 1.26 2.09 2.51 3.54 4.37 5.21 6.18 7.00                
51 Trine Uhrenholt 10.54 11.56 13.00 14.28 15.08 15.47 16.45 17.23 18.03 18.45 20.00 20.40 21.23 22.25 23.05 23.44 0.46 1.26 2.29 3.09 4.08 4.52 5.48 6.32                
52 Karl Åge Larsen 10.53 11.53 13.17 14.20 15.13 15.51 16.29 17.26 18.05 18.44 19.33 20.12 21.41 22.20 23.22 0.01 1.05 1.47 2.59 3.40 4.42 5.24 6.26 7.10                
53 Silas McPherson 10.54 11.54 12.54 13.56 14.40 15.23 16.03 16.36 17.19 18.11 18.56 20.27                                        
54 Niels Høgild 10.54 12.05 13.00 14.25 14.58 16.07 16.45 17.22 18.37 19.16 19.55 21.34 22.15 22.52 0.00 0.38 1.18 2.34 3.13 5.19 5.57 7.00 7.39 8.43                
55 Lars Simonsen 10.40 11.14 11.50 12.25 12.53 13.17 13.43 14.08 14.34 15.02 15.27 15.52 16.19 16.47 17.14 17.46 18.13 18.39 19.05 19.34 19.55 20.36 21.03 21.25                
56 Gervid Hansen 10.55 11.53 13.08 14.10 15.11 15.50 16.27 17.48 18.34 19.15 19.55 21.36 22.17 22.58 23.57 0.38 1.21 2.31 3.13 3.56 5.00 5.44 6.35 7.24                
57 Bent Sørensen 10.50 11.43 12.40 13.38 14.35 15.17 15.54 16.32 17.22 18.00 18.37 19.15 20.34 21.11 21.50 22.44 23.22 0.01 0.55 1.33 2.15 3.15 3.57 4.39                
58 Inger-Marie Nielsen 10.54 11.53 12.54 14.22 15.04 15.42 16.42 17.23 18.05 18.42 19.23 20.50 21.30 22.10 22.58 23.59 0.38 1.23 2.29 3.10 3.54 4.58 5.38 6.22                
59 Kevin McPherson 10.54 11.54 12.54 13.56 14.40 15.23 16.03 16.36 17.19 18.11 18.56 20.27 21.08 22.25 23.02 23.51 0.31 1.14 2.12 2.56 3.39 4.44 5.26 6.11                
60 Jespert Therkelsen 10.48 11.37 12.28 13.20 13.59 15.00 15.35 16.17 16.58 17.32 18.35 19.21 19.58 20.51 21.32 22.10 22.48 23.53 0.37 1.14 1.55 2.52 3.28 4.03                
61 Bo Nielsen 10.54 12.03 13.02 14.00 15.13 15.47 16.21 17.17 17.54 18.32 19.10 20.04 20.41 22.09 22.49 23.44 0.25 1.07 2.22 3.06 3.48 5.25 6.11 6.58                
62 Kirsten Larsen 10.53 11.53 13.17 14.20 15.13 15.51 16.29 17.26 18.05 18.44 19.33 20.12 21.41 22.20 23.22 0.01 1.05 1.47 2.59 3.40 4.42 5.24 6.26 7.10                
63 Søren Fehrend 10.51 11.42 12.35 13.32 14.27 15.03 15.38 16.13 16.48 17.44 18.20 18.56 19.33 20.11 22.29 23.11 23.51 0.29 2.01 2.39 3.19 4.04 5.21 6.03                
64 Conni Fehrend 10.51 11.45 12.40 13.35 14.27 15.03 15.38 16.13 16.48 17.44 18.20 18.56 19.32 20.11 22.29 23.11 23.51 0.29 1.59 2.39 3.19 4.04 5.21 6.03                
65 Harry Christensen 10.53 11.50 12.49 13.44 14.35 15.11 15.47 16.23 17.01 17.47 18.24 19.01 19.39 20.51 21.28 22.07 22.46 23.38 0.14 0.50 1.26 2.02 2.39 3.30                
66 Tove Pedersen 10.54 11.51 13.04 14.07 14.48 15.24 16.21 16.59 17.36 18.11 18.47 20.05 20.46 21.28 22.07 23.13 23.56 0.36 2.16 2.56 3.44 4.54 5.38 6.21                
67 Niels Pedersen 10.54 11.51 13.04 14.07 14.48 15.24 16.21 16.59 17.36 18.11 18.47 20.05 20.46 21.28 22.07 23.13 23.56 0.36 2.16 2.56 3.44 4.54 5.38 6.21                
68 Maria Lundstrøm 10.51 11.45 12.40 13.35 14.11 14.46 15.20 15.56 16.32 17.09 17.44 18.20 19.08 19.44 20.22 21.03 21.41 22.21 23.14 23.51 0.29 1.33 2.15 2.56                
69 Erik Poulsen 10.51 11.41 12.32 13.23 14.27 14.58 15.32 16.05 16.36 17.35 18.09 18.42 19.16 19.51 22.32 23.10 23.49 1.55 2.34 3.10 4.39 5.18 7.22 7.57                
70 Ulla Ø. Schrøder 10.54 11.53 12.51 14.00 14.37 15.16 15.54 16.45 17.25 18.05 18.46 19.25 20.31 21.14 21.58 22.55 23.37 0.19 1.11 1.55 2.38 3.32 4.16 5.03